Ketensamenwerking

Ketensamenwerking, ketenintegratie, zelfs lastige Engelse termen als ‘Supply Chain Excellence’, je komt deze termen in de bouwsector tegenwoordig overal tegen. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?

  • Ketensamenwerking: een samenwerking tussen verschillende schakels (bedrijven) in dezelfde keten;
  • Ketenintegratie: het integreren, vervlechten of structureel afstemmen van afzonderlijke schakels in de (bouw)keten;
  • Supply Chain Excellence: een keten (= supply chain) die excellent presteert.

De bouwsector is een sector van ketens. Iedere keten bestaat uit verschillende schakels. Die schakels worden gevormd door verschillende bedrijven die tegelijk of opeenvolgend een prestatie leveren. Met een projectmatige aanpak waarbij kwaliteit, tijd en geld belangrijke (te managen) aspecten zijn.

De bouw drijft op de samenwerking tussen schakels in de keten. Er is immers geen bedrijf dat het allemaal alleen kan. Deze schakels (bedrijven) stemmen hun onderlinge activiteiten op elkaar af. Maar ze doen dat vaak per project weer opnieuw met telkens andere partners. Dat kost veel energie en levert veel communicatieproblemen op. En het voorkomt niet de jaarlijks toenemende faalkosten.

LeanBouw bv bouwt niet alleen objecten, maar bouwt ook aan een ketensamenwerking met vaste partners. Voor iedere schakel binnen het bouwproces heeft LeanBouw bv een hechte samenwerking met een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande onderaannemer of leverancier.