Lean bouwen

Lean bouwen is samenwerken en bouwen binnen een leancultuur waarbij klantwaarde actief wordt vergroot door verspillingen te voorkomen of in ieder geval te reduceren. De betekenis van het woord lean, slank, komt tot uitdrukking in onze projecten.

Doordat alle medewerkers aan en/of partners van een project efficiënt gebruik maken van tijd, materialen en productieprocessen wordt de zo gewenste grotere klantwaarde gerealiseerd en worden verspilling en faalkosten gereduceerd of voorkomen.

Elk project start met de eerste ontmoeting met de klant. De klant vormt dan ook het belangrijkste uitgangspunt voor alle op de ontmoeting volgende processen. LeanBouw bv denkt en werkt vanuit de klant en het project.

Doet de bouwwereld dat al niet jarenlang? Jazeker, hiernaar streefden al vele generaties. Toch maakt de komst van lean bouwen een wezenlijk verschil: een efficiënte en transparante manier van organiseren en communiceren geeft inzicht in documenten en processen en overzicht aan alle betrokkenen.

Tijdverspilling door foutieve planningen of te lange lijnen behoort tot het verleden. Het gevolg van lean bouwen is een prettige en kostenbesparende samenwerking, die motiveert, vertrouwen uitstraalt en daardoor recht doet aan onze missie.